اخبار برگزیده

کسی که خلافت ابوبکر را قبول نداشته باشد، کافر است

کسی که خلافت ابوبکر را قبول نداشته باشد، کافر است


قرطبی در کتاب تفسیر خود می نویسد که اگری خلافت ابوبکر را قبول نداشته باشد، کافر است.

متن کلام وی چنین است:


می گویم: در سنت پیامبر احادیث صحیحی آمده است که بر خلافت ابوبکر بعد از آن حضرت دلالت می کند و اجماع هم بر این مساله منعقد شده است و هیچ مخالفتی در این صورت باقی نمی ماند. وی که طعنی بر خلافت ابوبکر وارد کند، قطعا خطا کار و فاسق است و آیا تکفیر می شود یا خیر؟ اختلاف است و قول اظهر و روشن تر آن است که تکفیر می شود.


تفسیر قرطبی، ج 10 ص 217


بدون اشاره به دروغ بودن کلام این نویسنده سنی مبنی بر وجود روایات صحیح در خلافت ابوبکر، دروغ شاخدار وی جالب است که معتقد است بر خلافت ابوبکر اجماع صورت گرفته در حالی که در کتب اهل سنت حداقل دوازده گروه و نفر مخالف خلافت ابوبکر بوده و با وی بیعت ند!


براستی کدام اجماع جناب قرطبی؟؟!


حال اگر شیعه همچین مطلبی در باب خلافت الهی حضرت علی و دیگر اهل بیت علیهم السلام را بگوید به غلو و تندروی و شرک و... متهم می شود.


قضاوت با شما!


 

کسی که خلافت ابوبکر را قبول نداشته باشد، کافر است

کسی که خلافت ابوبکر را قبول نداشته باشد، کافر است

کسی که خلافت ابوبکر را قبول نداشته باشد، کافر است

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها